Kiállítás / Céges Jelentkezés

Szakmai kiállítás

A kongresszus teljes időtartama alatt az onkológiához kapcsolódó gyártó- és forgalmazó cégek, képviseletek számára kiállításra nyílik lehetőség. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kongresszusi titkársággal!

 

Kongresszusi  titkárság
Weco Travel Kft. (Várnagy Vera)
Cím: 1053 Budapest, Szép u. 2.
Tel.: (36) 1 266 7032, Fax: (36) 1 266 7033
E-mail: mot@wecotravel.hu
MOT® kongresszus honlap: www.oncology.hu/mot2017

 

Cégek részére a rendezvényen bemutatkozási lehetőséget kínálunk

 

 • Kiállítás
 • Szimpózium tartása
 • Egyéb szponzoráció
 • Szponzorálási kategóriák: Arany Fokozatú Támogató / Ezüst Fokozatú Támogató / Bronz Fokozatú Támogató

 

Részvételi Feltételek

 1. Jelentkezés, helykijelölés
 2. A kiállítók jelentkezése, a rendezvény „Kiállítói Megrendelő Lap” ívén történik, amelyet pontosan kitöltve és cégszerűen aláírva kell az előírt határidőig a lap alján megadott szervező iroda címére eljuttatni. A szimpóziumok időpontja és a rendelkezésre álló kiállítói terület a jelentkezési sorrend függvényében kerül felosztásra. A területet és az időpontot a jelentkezést követően 30 napig tudjuk tartani, utána csak írásos megállapodás alapján. A területkiosztást az arra kijelölt technikai szervező végzi, figyelembe véve a rendezvénynek legjobban megfelelő szempontokat.
 3. A bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el, nem ruházható át és nem növelhető, csak a Szervező Bizottság előzetes hozzájárulásával változtatható meg.
 4. Valamennyi határidőre bejelentkezett kiállító szerepel a programfüzetben.
 5. A cégszerűen aláírt, (lebélyegzett) „Megrendelőlap” visszaküldésével a kiállító egyúttal kinyilvánítja, hogy ezen Részvételi Feltételeket magára nézve kötelezően elfogadja.
 6. Felhívjuk a tisztelt kiállítók, hirdetők, szponzorok figyelmét arra, hogy a MOT® elvi állásfoglalása alapján kizárólag csak evidencia szintű bizonyítékokkal rendelkező készítmények jeleníthetők meg, akár kiállítás, akár bármilyen reklámtevékenység keretén belül a kongresszus során. Egyéb jellegű tevékenységet folytató cégek jelentkezését elfogadni nem áll módunkban.

Fizetési feltételek

 1. A Szervező iroda a jelentkezést követően előleg bekérőt küld a megrendelés teljes összegéről, melyet a megjelölt fizetési határidőre ki kell egyenlíteni.
 2. A végszámla a teljesítést követően postai úton kerül kiküldésre.
 3. A kiállítói terület csak kiegyenlített számla esetén foglalható el. A kiegyenlítés tényét – amennyiben vitatott – a helyszínen a banki pecséttel ellátott átutalási megbízás, illetve beterhelt bankszámlakivonat másolatával igazolni kell.
 4. Ha a kiállító a fizetési határidő lejárta után 15 napon belül fizetési felszólításunknak nem tesz eleget, úgy a jogszabályban meghatározott mértékig késedelmi kamatot számolunk fel.
 5. Amennyiben a számlával kapcsolatosan reklamáció merül fel, úgy azt írásban kell bejelenteni a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül.

III. Lemondás, reklamáció, jogviták

 1. Amennyiben a kiállító 2017. szeptember 1-ig – mondja le a részvételét, a helydíj 25%-át, amennyiben 2017. szeptember 1. után mondja le, a helydíj 100%-át tartozik kötbérként kifizetni.
 2. A kiállítóknak a rendezvény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével, stb. kapcsolatos reklamációt – a bizonyíthatóság érdekében – a kiállítás bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban be kell jelenteni. A megadott határidők után érkező reklamációkat nem tudjuk figyelembe venni. A kiállított tárgyak biztosítása a kiállító feladata.
 3. Az esetleges jogvitákban a felek megkísérlik a közös megegyezést. Az ennek sikertelensége esetén indított peres eljárásban – a pertárgy értékétől függően – hatáskörrel bíró és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

Felmerülő kérdéseivel kérjük, tisztelje meg Irodánkat, állunk szíves rendelkezésére!